Hijdra-BHV

Safety first

Wat leert u tijdens de BHV Basiscursus

1. Brandbestrijding

In het onderdeel brandbestrijding leer je:

 • Verifiëren van de brand,
 • Keuze van het juiste blusmiddel,
 • Omgaan het hansbrandblussers, 
 • Wanneer het nog verantwoord is om zelf te blussen.

2. Ontruiming

 • Leren omgaan met de algemene ontruimingsprocedure voor de BHV,
 • De taken van de BHVers
 • Leren omgaan met de ontruimingsvoorzieningen,
 • Samenwerking met externe hulpverleningsdiensten.

3. Niet-spoedeisende eerste hulp

 • Het beoordelen en behandelen van kleine verwondingen 

4. Spoedeisende eerste hulp

 • Reanimatie inclusief gebruik van AED,
 • Hoe te handelen bij: beroerte, suikerziekte, epilepsie, shock, verslikking, angina pectoris, hartinfarct en hersenletsel.                                                                      

EHBO

EHBO bij Kinderen

Cursus Stop De Bloeding 

Leer hoe u bij collega, BHV 'er, politieagent, brandweerman of burgers een ernstige bloeding snel en effectief kunt stelpen. Snelle eerste hulp ter plaatse door omstanders en niet-medische hulpverleners kan de overlevingskansen van slachtoffers met ernstig bloedverlies aanzienlijk verhogen.

 • Het herkennen van ernstig bloedverlies
 • De procedures en gebruik van tourniquet
 • Het gebruik van hemostatische gazen
 • Het uitoefenen van druk op de wond                                                                                                                                                                                                

VCA examen training: VCA Basis en Vol-VCA

Hijdra BHV bied training aan op locatie met extra aandacht voor persoonlijke begeleiding om u terdege voor te bereiden op het  VCA examen. Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen.                                                                                            

VCA examen training kijkt naar:

 • Arbo wetgeving
 • Risico's en preventie
 • PBM's
 • Brand en explosiegevaar
 • Omgang met machines en gereedschappen
 • Elektriciteit