Hijdra-BHV

Safety first

HIJDRA BHV

Hijdra BHV bied training aan op locatie met extra aandacht voor persoonlijke begeleiding van groepen vanaf 2 tot 12 personen. Gegeven door volwaardig NIBHV gecertificeerde docent. 

Hijdra BHV levert cursussen op maat aan naar uw bedrijf. 

WAAROM BHV 

 1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van    artikel 3 bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
 2. Het verlenen van bijstand houdt in elk geval in:
 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

  3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in           aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren                 kunnen vervullen.*( Bron: Arbowet)

Om de BHV goed te regelen zorg voor (voldoende) BHV-ers. Laat ze een effectieve BHV-Cursus volgen om de BHV-taken in het bedrijf of organisatie uit te kunnen voeren. Zorg ook voor BHV-middelen zoals een eerste hulpkoffer, bhv-hesje en communicatiemiddelen.

OPLEIDING EN UITRUSTING 

De bedrijfshulpverleners binnen de organisatie moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten qua aantal, opleiding en organisatie zo zijn uitgerust dat ze de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen (artikel 15 lid 3 Arbeidsomstandighedenwet). Ook moet na de opleiding het opleidingsniveau op peil worden gehouden. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing van BHV-er(s) nodig is.

 HIJDRA-BHV BIEDT DE VOLGENDE CURSUSSEN OP LOCATIE AAN: 

 • BHV 
 • Ploegleider BHV (Herhaling)
 • EHBO (Herhaling)
 • EHBK (Eerste hulp bij kinderen)
 • Stop de Bloedingen
 • VCA examen training (Basis en Vol)

Een cursus kan bij u op locatie worden verzorgd. Dat scheelt reistijd maar biedt ook andere voordelen, zoals een scherp tarief en kunnen wij de BHV cursus afstemmen op uw wensen.