Hijdra         B
edrijfs  H ulp Verlening


 

 
 

Inhoud

               

Brand en ontruiming

"Tabletop"
Het doornemen / controleren van een ontruimingsplan volgens de nieuwe Tabletop methode!

Table topping

 

BHV-érs starten plan van aanpak

Hijdra BHV Table topping

 

Het ontruimingsplan wordt goedgekeurd of aangepast!


terug naar opleiding