Hijdra         B
edrijfs  H ulp Verlening


 

 
 

Inhoud

               

BHV-basis

De cursus 'Bedrijfshulpverlening (basis)' is een theoretische en praktijkgerichte cursus van twee dagen.

Doel opleiding
De opleiding bestaat uit het het trainen van personeel op het gebied van spoedeisende en/of eerstehulp, communicatie, beperking en bestrijding van een beginnende brand en ontruiming

 

Inhoud opleiding

Theorie:
Taken van de bedrijfshulpverlener
Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp (vijf belangrijke punten)
Vitale functies
Beademen en reanimatie (voor volwassenen)
Verstikking en vergiftiging
Shock
Uitwendig (ernstig) bloedverlies
Plaatselijk letsel (brandwonden. botbreuk, oogletsel)
Hoe ontstaat brand
Wat te doen bij ontruiming (de taak van de BHV-er)


Praktijk:
Reanimeren met korte instructie van een AED
De behandeling van een ersntige uitwendige bloeding
Noodvervoersgreep van Rautek
Brandbestrijding
Ontruimingen

 

terug naar opleiding

 
 

 


Rautek greep

Klik hier voor vergroting